Rejestracja domen internetowych

Centrum Informatyczne TASK zarządza domenami: gdansk.pl, gda.pl, gdynia.pl, sopot.pl i med.pl. Aby zarejestrować nową domenę, należy spełnić poniższe wymagania:

Koszt rejestracji domeny to: 123 zł brutto za 2 lata


Najczęściej zadawane pytania

Jaki jest numer konta przy płatnościach za domeny?

Oto nasz numer rachunku bankowego:
Politechnika Gdańska, CI TASK
ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk
Santander Bank Polska S.A
41 1090 1098 0000 0000 0901 5569
w tytule podać nazwę rejestrowanej domeny

Z kim się kontaktować w sprawie rejestracji domen?

Wszelkie pytania dotyczące rejestracji domen oraz obsługi DNS należy kierować do Zespołu Administratorów DNS:
  • e-mailem: dns@task.gda.pl,
  • telefonicznie: 58 347 18 80, w godzinach 9:00-16:00,

Skąd można pobrać dokumenty niezbędne w procesie rejestracji i utrzymania domen?

Dokumenty w formacie PDF można pobrać w dziale Dokumenty.  Są to między innymi:

W jaki sposób następuje zawarcie umowy o rejestrację i utrzymanie nazwy domeny?

Do zawarcia umowy dochodzi z chwilą rejestracji domeny przez CI TASK. Wniosek o rejestrację (w wersji elektronicznej oraz pisemnej) pełni rolę zamówienia. W treści wniosku o rejestrację wnioskodawca informuje, że "... zapoznałem/am się z zasadami rejestracji i prowadzenia domen internetowych przez CI TASK."

Jak długo trwa rejestracja domeny?

Zarejestrowanie domeny następuje w ciągu dwóch dni roboczych, od chwili dopełnienia wszystkich wyżej wymienionych wymagań.

Jak dokonać zmiany NS (zmiany delegacji)?

Osoba (firma) wskazana jako kontakt techniczny lub sam właściciel przesyła do nas oświadczenie o zmianę delegacji dla domeny. Jeśli oświadczenie wysyła do nas przedstawiciel nowej firmy hostingowej, to musi być na nim także pieczątka i podpis właściciela.

Czy można dokonać transferu domeny?

Nie, ponieważ jesteśmy jedynym rejestratorem (Registrarem) dla domen regionalnych gda.pl, gdansk.pl, gdynia.pl, sopot.pl, med.pl.

Jak można uzyskać kod AUTHINFO?

Nie udostępniamy kodu AUTHINFO, gdyż jesteśmy jedynym rejestratorem (Registrarem) dla domen gda.pl, gdansk.pl, gdynia.pl, sopot.pl, med.pl

Jak można uzyskać dostęp do usługi WHOIS?

Dane dotyczące domen internetowych rejestrowanych przez TASK można sprawdzić jedynie telefonicznie.

Czy do rejestracji domeny potrzebne są nameservery?

Tak, są wymagane. Taką usługę można założyć na własnym serwerze zapewniając 24h pracę serwera lub wykupić w firmie hostingowej.

Czy można zarezerwować domenę?

Nie ma takiej możliwości.

Co zrobić, gdy wystąpiły błędy na otrzymanej fakturze VAT?

W wypadku rozbieżności pomiędzy danymi płatnika umieszczonymi na fakturze VAT, a stanem faktycznym należy wystawić i przesłać do nas notę korygującą - zgodnie z treścią § 43 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r., poz. 268 Dz. U. Nr 27/2002. Nota korygująca jest także podstawą do dokonania zmian danych płatnika w Systemie Rejestracji Domen CI TASK.

Co zrobić, jeśli abonent nie otrzymał faktury?

Jeżeli abonent nie otrzymał faktury, należy wystąpić do CI TASK z prośbą o wystawienie duplikatu faktury. Jest to zgodne z treścią § 49 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. (Dz. U. nr 27/2002 poz. 268 z późniejszymi zmianami). Duplikat jest wystawiany z identycznymi danymi jak oryginał, jednakże można wskazać inny adres korespondencyjny.

Jak zmienić swoje dane adresowe?

Należy przesłać do nas wniosek informujący o zmianie danych adresowych, który można pobrać ze strony z dokumentami.

Czy można zmienić abonenta domeny?

Tak, wystarczy wypełnić i przesłać wniosek cesji domeny, który można pobrać ze strony z wnioskami. Ten wniosek wypełniają obie strony: dotychczasowy dysponent i przyszły dysponent.

Skąd można pobrać niezbędne dokumenty (wnioski, oświadczenia)?

Wnioski można pobrać z http://www.dns.gda.pl/wnioski/.

Czy można zarejestrować domenę z polskimi znakami narodowymi?

Tak. Taką domenę należy wpisać w formularzu i wniosku w formacie "xn--", zgodnie z dokumentacją IETF (dokumenty: RFC 3490, RFC 3491, RFC 3492). Program tłumaczący wyrazy znajduje się na stronie http://www.dns.pl/cgi-bin/idntranslator.pl. Na przykład: ząb.gda.pl -> xn--zb-pla.gda.pl