W ramach projektu PL-Grid oraz Krajowego Magazyny Danych istnieje możliwość archiwizacji danych.

Dane przechowywane są na nowoczesnych macierzach dyskowych oraz bibliotekach taśmowych.

Dane wykorzystywane do obliczeń HPC są składowane pod systemem LUSTRE, który dostępny jest poprzez szybką sieć Infiniband.

Organizacja zbiorów danych i ich wykorzystanie należy do użytkownika (system POSIX).