Analizy danych dokonywać można bezpośrednio poprzez profesjonalne aplikacje wykonanie na superkomputerze lub pod systemem SPARK działającym w chmurze obliczeniowej i umożliwiających przetwarzanie ogromnych zbiorów danych (usługi BigData).