wersja kontrastowa


CI TASK wraz z innymi ośrodkami KDM i MAN w kraju oraz ośrodkami zagranicznymi prowadzi projekty badawcze w zakresie rozwoju i wykorzystania Internetu dla potrzeb nauki, budowy środowisk typu Grid, szerokopasmowej transmisji danych w sieciach krajowych i międzynarodowych. Centrum udziela również wsparcia wybranym projektom rozwoju i promocji wolnego oprogramowania związanym z systemem operacyjnym Linux.

Projekty realizowane i utrzymywane w CI TASK:

Projekty realizowane przez użytkowników KDM:

Użytkownicy CI TASK realizują rocznie około 80 projektów naukowych z wykorzystaniem zasobów CI TASK (Komputery Dużej Mocy, oprogramowanie). Ich lista znajduje się w sekcji KDM >> Projekty użytkowników.

Projekty zakończone, nieutrzymywane:

  • cdlinux.pl (do 2007 r.)
  • Clusterix - Krajowy Klaster Linuksowy (lata 2003-2006) 
  • Krajowy Magazyn Danych (lata 2008-2010)
  • Krajowy Magazyn Danych 2 (lata 2011-2013)
  • SGI Grid (lata 2002-2005)
  • TAGO: Trójmiejski Akademicki Grid Obliczeniowy
  • VoIP
  • ZSPDO: Zintegrowany System Przetwarzania Danych Oceanograficznych (lata 2008-2012)

Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk   |   tel. 58-347-24-11
email: office@task.gda.pl   |   NIP: 584-020-35-93