Nazwa skrócona

MAYDAY EURO 2012

Pełna nazwa projektu

Superkomputerowa platforma kontekstowej analizy strumieni danych multimedialnych do identyfikacji wyspecyfikowanych obiektów lub niebezpiecznych zdarzeń

Źródło finansowania

EFRR w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, wkład własny

Cel projektu

Identyfikacja wyspecyfikowanych obiektów lub niebezpiecznych zdarzeń oraz rozpoznawanie obrazów na strumieniu zapisanym za pomocą kapsułki endoskopowej. Równoległe przetwarzanie wielu strumieni danych oraz zwracaniu wyników ich analizy w czasie rzeczywistym.

Usługi i zadania realizowane przez CI TASK

Wdrożono nowy model wytwarzania aplikacji, poprzez zapewnienie im możliwości skorzystania z szerokiego spektrum funkcji wykorzystywanych w przetwarzaniu multimediów oraz gotowych usług zgromadzonych w repozytorium platformy. Skupiono się nad poprawą rozpoznawania możliwości występowania wyróżnionych obiektów w strumieniach multimedialnych.

Konsorcjum projektu

-