W czerwcu 2018 roku odbyła się Gdańska Szkoła Letnia Zaawansowanej Nauki o Algorytmach Dyskretnej Optymalizacji.
Celem szkoły było zapewnienie studentom, absolwentom oraz młodym naukowcom możliwości spotkania się i uczestnictwa w zaawansowanych kursach i dyskusjach na temat aktualnych zagadnień
z obszaru algorytmów i struktur danych dla dyskretnych problemów optymalizacyjnych. Podczas ośmiu dni trwania szkoły,
przeprowadzono sześć zaawansowanych mini-kursów podczas których zaprezentowano wyniki badań renomowanych naukowców z Polski i zagranicy.
Każdemu z odbytych kursów towarzyszyły dedykowane ćwiczenia. Uczestnicy mieli do dyspozycji materiały pomocnicze, które zapewnione zostały przez wykładowców.
Program nauczania Szkoły wyglądał następująco:

  1. Prof. Jarosław Byrka (Uniwersytet Wrocławski, PL): Zastosowanie silnego programu liniowego w konstrukcji algorytmów aproksymacyjnych.
  2. Prof. Darek Dereniowski (Politechnika Gdańska, PL): Wyszukiwanie struktur grafów: modele I algorytmy.
  3. Prof. Marcin Pilipczuk (Uniwersytet Warszawski, PL): Algorytmy parametryzowane.
  4. Prof. Paweł Prałat (Uniwersytet Ryerson, CND): Algorytmy probabilistyczne.
  5. Prof. Czesław Smutnicki (Politechnika Wrocławska, PL): Algorytmy metaheurystyczne.
  6. Dr. Paweł Obszarski (Politechnika Gdańska, PL):  Programowanie liniowe i jego rozszerzenia.


W wydarzeniu wzięło udział ponad 40 studentów z Europy, Azji i Stanów Zjednoczonych Ameryki.