Nazwa skrócona

KRICO

Pełna nazwa projektu

Komponent Rekomendacji dla Inteligentnych Chmur Obliczeniowych

Źródło finansowania

EFRR w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, wkład własny

Cel projektu

Zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów w inteligentnych chmurach obliczeniowych.

Usługi i zadania realizowane przez CI TASK

Opracowanie technologii klasyfikacji workloadów oraz predykcji obciążenia sprzętowego, w ramach realizacji koncepcji inteligentnych chmur obliczeniowych wykorzystujących heterogeniczne środowiska sprzętowe.

Konsorcjum projektu

Intel Technology Poland Sp. z o. o.