Nazwa skrócona

CD NIWA

Pełna nazwa projektu

Centrum Doskonałości Naukowej Infrastruktury Wytwarzania Aplikacji

Źródło finansowania

EFRR w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, wkład własny

Cel projektu

Wsparcie projektów badawczych, projektów IT i inicjatyw cyfrowych. Zapewnienie przestrzeni dla badań i wszechstronnego wsparcia doradczego związanego z procesem rozwoju aplikacji.

Usługi i zadania realizowane przez CI TASK

Opracowano i wdrożono trzy platformy wytwarzania aplikacji (WikiWS, BPEL/BPMN, BeesyCluster). Zainstalowano oraz uruchomiono zaawansowaną infrastrukturę informatyczna, oferującą duża moc obliczeniową.

Konsorcjum projektu

-