PIONIER-LAB – Krajowa Platforma Integracji Infrastruktur Badawczych z Ekosystemami Innowacji w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Priorytet IV: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego, Działanie 4.2. Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki). Projekt realizowany będzie przez 21 partnerów, liderem jest Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe IChB PAN. Celem projektu jest budowa laboratoriów, potem wytworzenie na ich bazie innowacyjnych usług (np. czasu i częstotliwości) dla środowiska naukowego oraz biznesu, a następnie ich komercjalizacja.

więcej

Politechnika Gdańska Centrum Informatyczne TASK unowocześni lub zyska osiem nowoczesnych laboratoriów:

  • Laboratorium Miejskiej Sieci Komputerowej (w tym odnowienie sieci TASK),
  • Laboratorium wzorca czasu i częstotliwości,
  • Laboratorium Smart Campus jako element Smart City - budowa demonstratora technologii wykorzystywanych inteligentnym mieście tj. tym pokrycie całego kampusu „parasolem radiowym” umożliwiającym bezprzewodową akwizycję danych z czujników, monitoring wizyjny kampusu, monitoring i sterowanie energią cieplną, monitoring ruchu na kampusie, sterowanie oświetleniem,
  • Regionalne Żywe Laboratoria Innowacji inspirowanych ICT,
  • Laboratorium Usług Chmurowych,
  • Laboratorium Symulacji Wieloskalowych,
  • Laboratorium i usługi e-szkoleń (w zakresie PIONIER-LAB i innowacji inspirowanych technologią),
  • Usługi preinkubatora - wirtualne biuro i usługi wspólne (prawno-księgowe), praca grupowa, telementoring.