Program wsparcia utrzymania kosztów infrastruktury badawczej
Program ukierunkowany jest na wsparcie kosztów utrzymania infrastruktury B+R zbudowanej lub przebudowanej dzięki realizacji projektów w ramach II osi PO IG za pomocą których można prowadzić badania naukowe i prace rozwojowe oraz świadczyć usługi badawcze dla podmiotów zewnętrznych. Udział w programie PANDA 2 umożliwia dalszy rozwój CD NIWA w tym kierunku.
Źródło finansowania: Fundusz krajowy
Okres realizacji: 04.07.2016 r. – 31.12.2020 r