W czasopiśmie TASK Quarterly możemy znaleźć wiele publikacji naukowych dotyczących wykorzystania technologii informatycznej do rozwiązywania istotnych problemów w nauce i inżynierii,
w szczególności wykorzystanie obliczeń dużej mocy w różnego typu projektach badawczo-rozwojowych.

 

Publikacje pracowników CI TASK można znaleźć pod adresem www.

 

Publikacje opracowane przy wykorzystaniu zasobów CI TASK przez różnych naukowców znajdują się pod poniższym adresem: projekty użytkowników.