Projekt jest kontynuacją pracy doświadczonych zespołów Konsorcjum PIONIER. Celem projektu jest integracja wybranych usług i aplikacji udostępnionych na infrastrukturze sieci PIONIER, sieci miejskich i KDM oraz stworzenie nowych usług. Główne założenia to zwiększona niezawodność i bezpieczeństwo, łatwość dostępu, wsparcie dla mechanizmów federacyjnych, praca w środowisku chmurowym.
Zespół CI TASK zajmuje się monitoringiem poprawności działania i dostępności oraz statystyką wykorzystania usług i aplikacji zintegrowanych w ramach projektu.
Koordynator projektu: Instytut Chemii Bioorganicznej PAN – Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe.