W ramach projektu 100NET uruchomiono w serwerowni sieciowej TASK węzeł ogólnopolskiej sieci optycznej nowej generacji, wykorzystującej istniejącą infrastrukturę światłowodową sieci PIONIER, z przeznaczeniem do wspierania badań naukowych i prac rozwojowych trójmiejskich zespołów badawczych.
W centrum Komputerów Dużej Mocy uruchomiono przełącznik sieciowy KDM pracujący w technologii MPLS z interfejsami 10 i 100 GE oraz przełączniki z interfejsami 100 GE pracujące w technologii niskich opóźnień (LLE), służące do połączeń pomiędzy węzłami klastrów obliczeniowych oraz połączeń z innymi ośrodkami KDM. Technologia MPLS zapewnia możliwość realizacji sieci o dedykowanej wirtualnej strukturze z zoptymalizowanymi parametrami dla konkretnych użytkowników.
Dzięki zastosowaniu dwóch technologii transmisyjnych, NG-OTN (transportowej sieci optycznej) i MPLS, możliwa będzie realizacja następujących funkcjonalnych sieci usługowych:

  • sieć połączeń 100 Gbit/s pomiędzy ośrodkami KDM,
  • sieć dostępu 10 Gbit/s do zasobów KDM,
  • sieć dedykowanych kanałów 10 Gbit/s MAN-MAN,
  • sieć połączeń transgranicznych,
  • sieć IP.

Infrastruktura ta jest połączona z pan-europejską siecią naukową GÉANT, sieciami operatorów Internetu światowego oraz sieciami naukowymi sąsiednich krajów. Do tej infrastruktury są dołączone 22 jednostki wiodące MAN i KDM, a za ich pośrednictwem 363 uczelnie wyższe i jednostki naukowe.
Koordynator projektu: Instytut Chemii Bioorganicznej PAN – Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
Partnerzy: Politechnika Gdańska CI TASK, Politechnika Wrocławska Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe, Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa, Akademia Górniczo-Hutnicza Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet