Centrum STOS (Smart and Transdisciplinary knOwledge Services)
Ze względu na szybko rosnące zapotrzebowanie na usługi sieciowe, obliczeniowe, chmurowe i szkoleniowe oraz na coraz
większe wymagania użytkowników dotyczące zapewnienia gwarantowanego poziomu usług, władze Politechniki
Gdańskiej, Rada Użytkowników CI TASK i kierownictwo Centrum podjęli decyzję o konieczności budowy nowej
serwerowni i siedziby Centrum.
Centrum STOS ma być budynkiem tzw. wysokich technologii o pow. ok. 12 000 m 2 , w tym ok. 1 400 m 2 powierzchni
będą zajmowały serwerownie, dostosowanym do potrzeb związanych z realizacją badań naukowych, szkoleń, warsztatów
oraz świadczenia usług sieciowych, obliczeniowych i eksperckich realizowanych w chmurze obliczeniowej. Ma pełnić
również funkcję multidyscyplinarnego centrum przetwarzania danych, zgodnie z najnowszymi światowymi standardami,
zapewniając najwyższy stopień bezpieczeństwa archiwizacji zbiorów danych.