Optymalizacja konstrukcji instrumentu ATHENA-WFI pod kątem minimalizacji obciążeń wibro-akustycznych

Kierownik projektu: Szymon Polak

Centrum Badań Kosmicznych PAN

Warszawa

Data otwarcia: 2019-09-04

Streszczenie projektu

Misja Europejskiej Agencji Kosmicznej ATHENA zakłada wyniesienie w kosmos teleskopu, badającego zjawiska wysokiej energii, emitującej promieniowanie rentgenowskie. Na potrzeby instrumentu WFI (Wide Field Imager) misji ESA ATHENA Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk buduje Zespół Koła Wymiennika Filtrów. Filtry zamontowane na kole są niezwykle wrażliwe na obciążenia akustyczne i wibracyjne. Stąd wynika potrzeba zoptymalizowania konstrukcji całego Zespołu (koło wraz z obudową), pod kątem minimalizacji obciążeń wibracyjnych oraz akustycznych, przy jednoczesnej minimalizacji masy całego układu.


← Powrót do spisu projektów

KONTAKT

Nasi konsultanci służą pomocą przyszłym i początkującym użytkownikom specjalistycznego oprogramowania zainstalowanego na Komputerach Dużej Mocy w Centrum Informatycznym TASK.

Kontakt w sprawach Komputerów Dużej Mocy, oprogramowania/licencji, grantów obliczeniowych, sprawozdań:

kdm@task.gda.pl

Administratorzy odpowiadają na maile w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00.