Metoda neuronowego wyznaczania przestrzennych pól przepływów w przydźwiękowych i naddźwiękowych kanałach łopatkowych turbin parowych

Kierownik projektu: Anna Grzymkowska

Politechnika Gdańska

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa

Gdańsk

Data otwarcia: 2017-07-17

Streszczenie projektu

Tematyką rozprawy doktorskiej jest wyznaczanie przestrzennych pól przepływów w kanałach łopatkowych turbin parowych, przy użyciu sztucznych sieci neuronowych (SSN). Pierwszy etap prac obejmuje przeprowadzenie numerycznych obliczeń przepływu pary przez wybrane kanały łopatkowe turbin parowych, celem wyznaczenia przestrzennych rozkładów parametrów, tj. ciśnienie, temperatura, liczba Macha, itp. Drugi etap będzie polegał na stworzeniu modelu neuronowego, pozwalającego na znacznie szybsze uzyskanie rozkładów parametrów w kanałach przepływowych, tożsamych z wynikami obliczeń numerycznych. Końcowym etapem prac będzie walidacja stworzonego modelu neuronowego dla wybranych kanałów łopatkowych turbin parowych.


← Powrót do spisu projektów

KONTAKT

Nasi konsultanci służą pomocą przyszłym i początkującym użytkownikom specjalistycznego oprogramowania zainstalowanego na Komputerach Dużej Mocy w Centrum Informatycznym TASK.

Kontakt w sprawach Komputerów Dużej Mocy, oprogramowania/licencji, grantów obliczeniowych, sprawozdań:

kdm@task.gda.pl

Administratorzy odpowiadają na maile w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00.