Szósta faza implementacji (PRACE 6th Implementation Phase Project) < Projekty

h

Podstawowe dane o projekcie

Tytuł projektu: Szósta faza implementacji (PRACE 6th Implementation Phase Project)
Instytucja finansująca: Ministerstwo Edukacji i Nauki
Dotacja budżetowa:  Premia na Horyzoncie 2
Wartość finansowania /Całkowita wartość zadania:  66 230,00 zł/66 230,00 zł
Strona www: https://prace-ri.eu

 

Opis projektu

Projekt o akronimie PRACE-6IP’ ma na celu rozbudowę istniejącej infrastruktury PRACE o nowe lub udoskonalone usługi wspomagające prace rozproszonych systemów HPC. CI TASK działając jako trzecia strona projektu skupia się na realizacji zadań operacyjnych związanych z funkcjonowaniem rozproszonej infrastruktury PRACE HPC, a w szczególności zaangażowane będzie w aktywność dotyczącą wsparcia migracji aplikacji na środowiska HPC.