Narodowe Centra Kompetencji EuroHPC < Projekty

h

Podstawowe dane o projekcie

Tytuł projektu: Narodowe Centra Kompetencji EuroHPC
Instytucja wdrażająca: Komisja Europejska
Program operacyjny: Program Europa Cyfrowa
Wartość projektu: 61 918 783.97 EUR
Strona www:  https://cc.eurohpc.pl/, https://www.eurocc-access.eu/

 

Opis projektu

Kontynuacja projektu EuroCC. EuroHPC to wspólne przedsięwzięcie krajów europejskich i Komisji Europejskiej (EuroHPC JU) mające na celu budowę eksaskalowej infrastruktury obliczeniowej w Europie. EuroHPC grupuje działalność HPC (High Performance Computers) w dwa filary. Filar I jest przeznaczony na zakup do 2020 r. , składa się z trzech superkomputerów pre-eksaskalowych i pięciu superkomputerów petaskalowych dla naukowców i przemysłu. Filar II to szeroko zakrojony plan badań i innowacji mający na celu dostosowanie problemów badawczo-rozwojowych i oprogramowania dla możliwości maszyn obliczeniowych planowanych do pozyskania w I filarze. Jednym z działań Filaru II jest budowa krajowych centrów kompetencji EuroHPC. Instalacja eksaskalowych superkomputerów planowana jest na lata 2023-2025. Celem projektu jest budowa kompetencji krajowych centrów HPC. Centra te są naturalnym przedłużeniem Centrów Innowacji Cyfrowych. Ich głównym zadaniem będzie wspieranie badań naukowych w przemyśle z udziałem badaczy ze środowiska akademickiego i wykorzystaniem zasobów obliczeniowych superkomputerów EuroHPC. Kluczowym aspektem wspierania przemysłu będzie również transfer wiedzy z zakresu wykorzystania zasobów superkomputerów, wyszukiwanie i kojarzenie partnerów w zakresie wspólnych badań przemysłu i nauki, skalowanie problemów badawczych i oprogramowania do wymagań eksaskali, a także szkolenia oraz rozwój umiejętności technicznych w zakresie obliczeń wielkoskalowych. Projekt promuje wykorzystanie infrastruktury superkomputerowej przez jednostki administracji, uczelnie i biznes.

}

Terminy realizacji

Etapy realizacji projektu:

 • 1 Stycznia 2023 – Data rozpoczęcia
 • 31 Grudnia 2025 – Data zakończenia

Konsorcjum

 • National University of Ireland Galway (Ireland)
 • University of Stuttgart (Germany)
 • Uniwersytet Warszawski (Poland)
 • Teratec (France)
 • Barcelona Supercomputing Center Centro Nacional de Supercomputacion (Spain)
 • Politechnika Wrocławska (Poland)
 • Narodne Superpocitacove Centrum (Slovakia)
 • The Cyprus Institute (Cyprus)
 • Danmarks Tekniske Universitet (Denmark)
 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie (Poland)
 • Rigas Tehnika Universitate (Latvia)
 • Haskoli Islands (Iceland)
 • Sveucliste u Zagrebu Sveucilisni Racunski Centar (Croatia)
 • Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk (Poland)
 • Cineca Consorzio Interuniversitatio (Italy)
 • Instittute of information and Communication Technologies (Bulgaria)
 • Fundacao Para a Ciencia e a Tecnologia (Portugal)
 • CSC-Tieteen Tietotekniikan Keskus Oy (Finland)
 • VSB - Technical University of Ostrava (Czechia)
 • Sigma2 AS (Norway)
 • Kormanyzati Informatikai Fejlesztesi Ugynokseg (Hungary)
 • Advanced Computing Austrai ACA GMBH (Austria)
 • Centre de Recherche en Aeronautique ASBL - CENAERO (Belgium)
 • Linkopings Universitet (Sweden)
 • SURF BV (Netherlands)
 • Vilniaus Universitetas (Lithuania)
 • Tartu Ulikool (Estonia)
 • Akademska in Raziskovlana Mreza Slovenije (Slovenia)
 • Narodowe Centrum Badań Jądrowych (Poland)
 • Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Informatica ICI Becuresti RA (Romania)
 • Luxinnovation GIE (Luxembourg)
 • National Infrastructures for Research and Technology (Greece)