100NET < Projekty

Cele projektu

W ramach projektu 100NET uruchomiono w serwerowni sieciowej TASK węzeł ogólnopolskiej sieci optycznej nowej generacji, wykorzystującej istniejącą infrastrukturę światłowodową sieci PIONIER, z przeznaczeniem do wspierania badań naukowych i prac rozwojowych trójmiejskich zespołów badawczych.

W centrum Komputerów Dużej Mocy uruchomiono przełącznik sieciowy KDM pracujący w technologii MPLS z interfejsami 10 i 100 GE oraz przełączniki z interfejsami 100 GE pracujące w technologii niskich opóźnień (LLE), służące do połączeń pomiędzy węzłami klastrów obliczeniowych oraz połączeń z innymi ośrodkami KDM. Technologia MPLS zapewnia możliwość realizacji sieci o dedykowanej wirtualnej strukturze z zoptymalizowanymi parametrami dla konkretnych użytkowników.

Dzięki zastosowaniu dwóch technologii transmisyjnych: NG-OTN (transportowej sieci optycznej) i MPLS, możliwa jest realizacja następujących funkcjonalnych sieci usługowych:

  • sieć połączeń 100 Gbit/s pomiędzy ośrodkami KDM,
  • sieć dostępu 10 Gbit/s do zasobów KDM,
  • sieć dedykowanych kanałów 10 Gbit/s MAN-MAN,
  • sieć połączeń transgranicznych,
  • sieć IP.

Infrastruktura ta jest połączona z pan-europejską siecią naukową GÉANT, sieciami operatorów Internetu światowego oraz sieciami naukowymi sąsiednich krajów. Do tej infrastruktury są dołączone 22 jednostki wiodące MAN i KDM, a za ich pośrednictwem 363 uczelnie wyższe i jednostki naukowe.

}

Terminy realizacji

Okres realizacji: 01.04.2010 r. – 30.11.2015 r.
Okres utrzymania: 01.12.2015 r.– 31.12.2020 r.

Konsorcjum

Koordynator projektu: Instytut Chemii Bioorganicznej PAN – Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe

Partnerzy: