Przypominamy użytkownikom Komputerów Dużej Mocy od obowiązku złożenia rocznego sprawozdania z wykorzystania zasobów TASK.

Więcej informacji na ten temat w dziale sprawozdania . Bezpośrednie przejście do formularza


Inne aktualności

T
Moc Holka podwojona

2 mar 2007

Dzięki wymianie procesorów na dwurdzeniowe moc obliczeniowa klastra
Holk

wzrosła ponad dwukrotnie. Teoretyczne moca obliczeniowa całego klastra
wynosi teraz 3,2 TFlops, w...

T
Sprawozdania 2006

12 gru 2006

Przypominamy użytkownikom Komputerów Dużej Mocy od obowiązku złożenia
rocznego sprawozdania z wykorzystania zasobów TASK.

Więcej informacji na ten temat w dziale...


Zobacz wszystkie