Centrum Informatyczne TASK uruchomiło klaster komputerowy zbudowany w oparciu o platformę sewerową Intel SC450NX. Klaster składa się z 32 węzłów, z których każdy zawiera 4 procesory Xeon 700 MHz z 1 MB pamięci cache oraz 512 MB pamięci RAM. Węzły są połączone siecią o architekturze 2D-torus firmy Dolphin o przepływności 1.6 Gb/s.

Ponieważ jest to instalacje pilotażowa, zostaną przeprowadzone testy i badania polegjące na określeniu mocy obliczeniowej, kompatybilności oprogramowania oraz wydajności w obliczeniach równoległych. Według wstępnych szacunków superkomputer będzie dysponował mocą obliczeniową rzędu od 100 do 150 GFlops.


Inne aktualności


Zobacz wszystkie