Certyfikat Jakości

Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej (CI TASK) w celu podniesienia jakości świadczonych usług wprowadziło w 2016 roku system zarządzania jakością potwierdzając spełnienie wymagań normy PN-EN ISO 9001:2009. W marcu 2018 roku Centrum uzyskało pozytywny wynik procesu certyfikacji dla nowej normy i tym samym wprowadziło system zarządzania zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2015 w zakresie:

  • obliczeń z wykorzystaniem komputerów dużej mocy oraz specjalistycznego oprogramowania,
  • programowania i wytwarzania aplikacji,
  • nadzorowania sieci i systemów informatycznych,
  • przygotowania i prowadzenia projektów.

więcej

Polityka Jakości

CI TASK to miejsce rozwoju i udostępniania najwyższej jakości zasobów superkomputerowych i zaawansowanych usług technologii informacyjnej dla środowiska naukowo-akademickiego, biznesowego oraz szeroko pojętego społeczeństwa informacyjnego. Głównym celem naszej działalności jest wspieranie prac badawczo-rozwojowych poprzez udostępnianie wysokowydajnych systemów superkomputerowych wraz z oprogramowaniem naukowym oraz systemów przechowywania i archiwizacji danych, a także upowszechnianie i propagowanie wiedzy na temat wykorzystania i możliwości superkomputerów oraz zaawansowanych usług technologii informacyjnej.