Przewodniczący

dr hab. inż. Jacek Winiarski, prof. UG, Uniwersytet Gdański

Zastępca przewodniczącego

dr inż. Marta Łabuda, Politechnika Gdańska

Sekretarz

mgr inż. Marcin Wichorowski, Instytut Oceanologii PAN w Sopocie

Członkowie

 1. dr hab. inż. Jacek Winiarski, prof. UG, Uniwersytet Gdański
 2. mgr Łukasz Kozłowski, Uniwersytet Gdański
 3. mgr inż. Sławomir Leszczyński, Gdański Uniwersytet Medyczny
 4. dr Jarosław Furmański, Gdański Uniwersytet Medyczny
 5. prof. dr hab. inż. Bogdan Wiszniewski, Politechnika Gdańska
 6. dr inż. Marta Łabuda, Politechnika Gdańska
 7. mgr Bogdan Theisebach, Akademia Muzyczna w Gdańsku
 8. mgr inż. Piotr Chałkowski, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
 9. mgr inż. Paweł Zalewski, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu
 10. dr hab. inż. Ireneusz Czarnowski, prof. UMG, Uniwersytet Morski w Gdyni
 11. mgr inż. Marcin Wichorowski, Instytut Oceanologii PAN w Sopocie
 12. inż. Maciej Gregorczyk, Centrum Techniki Morskiej S.A.