Przewodniczący

 dr hab. inż. Marta Łabuda, prof. uczelni, Politechnika Gdańska

Zastępca przewodniczącego

mgr Łukasz Kozłowski, Uniwersytet Gdański 

Sekretarz

mgr inż. Marcin Wichorowski, Instytut Oceanologii PAN w Sopocie

Członkowie

 1. mgr Michał Wojtasik, Uniwersytet Gdański
 2. mgr Łukasz Kozłowski, Uniwersytet Gdański
 3. mgr inż. Sławomir Leszczyński, Gdański Uniwersytet Medyczny
 4. dr Jarosław Furmański, Gdański Uniwersytet Medyczny
 5. prof. dr hab. inż. Bogdan Wiszniewski, Politechnika Gdańska
 6. dr hab. inż. Marta Łabuda, prof. uczelni, Politechnika Gdańska
 7. mgr Bogdan Theisebach, Akademia Muzyczna w Gdańsku
 8. mgr inż. Piotr Chałkowski, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
 9. mgr inż. Paweł Zalewski, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu
 10. dr hab. inż. Ireneusz Czarnowski, prof. UMG, Uniwersytet Morski w Gdyni
 11. mgr inż. Marcin Wichorowski, Instytut Oceanologii PAN w Sopocie
 12. inż. Maciej Gregorczyk, Centrum Techniki Morskiej S.A.