Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej (CI TASK) jest operatorem sieci TASK świadczącym szeroką gamę usług IT.
Dostarczamy cztery kategorie usług: sieciowe (np. Internet i transfer danych), obliczeń dużej mocy (modelowanie rzeczywistych zjawisk procesów), chmury obliczeniowej (IaaS - wirtualna infrastruktura i aplikacje, PaaS), a także gromadzenia i przetwarzania danych (prognoza pogody, biblioteki cyfrowe - repozytoria) w tym ekosystemów morskich, dane histopatologiczne, repozytorium prac dyplomowych.
Oferujemy również  doradztwo w zakresie wykorzystania profesjonalnych pakietów oprogramowania, optymizacjię skalowalności obliczeń oraz efektywnej analizy danych. Obsługujemy całe środowisko akademickie i badawcze całego kraju, w szczególności Pomorza, oraz współpracujemy z gospodarką i biznesem w zakresie B+R poprzez realizację innowacyjnych projektów.