Spotkanie PKB+

Dodane 29/01/2020

Spotkanie klubowe odbędzie się w czwartek 30 stycznia 2020, godz. 17 w sali konferencyjnej TASK.
a gościem będzie prof. dr hab. inż. Henryk Krawczyk Dyrektor CI TASK (były Rektor PG).

Temat spotkania brzmi: CK STOS - Marzenia, Wyzwania, Realizacja.
Referat dotyczy działań nad realizacją projektu CK STOS ( Centrum Kompetencji Smart Transdysciplinary knOwledge Services), od pierwotnej koncepcji do rozpoczęcia inwestycji.
Ujęcie nie tylko techniczne ale również  filozoficzne.  W tego typu dywagacje włączone zostaną konkretne działania w CI TASK przygotowujące tą międzyuczelnianą jednostkę na narodziny CK STOS. Są to działania związane z technologią chmury obliczeniowej, internetu wszechrzeczy i big data! Pewne sugestie o przyszłości IT też będą uwzględnione.