Konkurs na projekty obliczeniowe PRACE

Dodane 30/03/2020

PRACE (Partnership for Advanced Computing in Europe) ogłosił nadzwyczajny konkurs na projekty obliczeniowe wspierające przeciwdziałanie pandemii COVID-19. Wnioski są przyjmowane w trybie ciągłym, dostęp do zasobów uzyskuje się w przeciągu tygodnia od uzyskania pozytywnej oceny.

Systemy obliczeniowe:

Joliot-Curie, Bull Sequana X1000 / XH2000, GENCI@CEA, France
http://www-hpc.cea.fr/en/complexe/tgcc-JoliotCurie.htm

HAWK, HPE Apollo, GCS@HLRS, Germany
https://www.hlrs.de/systems/hpe-apollo-hawk/

JUWELS, BULL Sequana X1000 / XH2000, GCS@JSC, Germany
https://www.fzjuelich.de/ias/jsc/EN/Expertise/Supercomputers/JUWELS/JUWELS_node.html

SuperMUC-NG, Lenovo ThinkSystem, GCS@LRZ, Germany
https://doku.lrz.de/display/PUBLIC/SuperMUC-NG

Marconi 100, IBM Power 9 AC922 Whiterspoon, CINECA, Italy
https://wiki.u-gov.it/confluence/display/SCAIUS/UG3.0%3A+System+Specific+Guides

MareNostrum 4, Lenovo System, BSC, Spain
https://www.bsc.es/marenostrum/marenostrum/technical-information
https://www.bsc.es/user-support/mn4.php

Piz Daint, Cray XC50 System, ETH Zurich / CSCS, Switzerland
https://www.cscs.ch/computers/piz-daint
https://user.cscs.ch/

Informacje o naborze wniosków i sposobie aplikowania dostępne są pod adresem:

http://prace-ri.eu/prace-support-to-mitigate-impact-of-covid-19-pandemic/