Dr inż. Jerzy Proficz w Grupie Roboczej EOSC

Dodane 18/02/2020

Dr inż. Jerzy Proficz w Grupie Roboczej Europejskiej Chmury dla Otwartej Nauki (EOSC)

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w drodze konkursu delegowało dr. inż. Jerzego Proficza (z-cę dyrektora CI TASK) do reprezentowania Polski i udziału w pracach Grupy Roboczej ds. Umiejętności i Szkoleń (ang. Skills & Training Working Group) w ramach Programu Komisji Europejskiej pn.: Europejska Chmura dla Otwartej Nauki (ang. European Open Science Cloud, EOSC). Celem powołanej Grupy Roboczej jest stworzenie ram dla funkcjonowania trwałej infrastruktury szkoleniowej wspierającej działania EOSC. Działania realizowane w ramach Grupy Roboczej rozpoczęły się w styczniu br. i trwać będą przez 12 m-cy. Najbliższe spotkanie Grupy Roboczej odbędzie się 26.02.2020 w Brukseli.

Więcej informacji o działaniach Grupy Roboczej EOSC pod adresem: https://www.eoscsecretariat.eu/working-groups/skills-training-working-group