Film z budowy nowej siedziby 13/11/2020

Już od ponad miesiąca trwają prace na placu budowy nowego Centrum Kompetencji. Publikujemy krótki film, który obrazuje postęp prac oraz skalę przedsięwzięcia, jakim jest budowa nowej siedziby naszego Centrum.

czytaj więcej

Szkolenie on-line Abaqus 23/10/2020

Szkolenie jest organizowane przez firmę BUDSOFT, która jest polskim dystrybutorem pakietu SIMULIA (Abaqus) i dostarcza licencję dla Państwa.

czytaj więcej

Mistrzostw Świata w Półmaratonie w Gdyni 20/10/2020

Centrum Informatyczne TASK PG uczestniczyło w organizacji Mistrzostw Świata w Półmaratonie w Gdyni w dniach 14-17 października 2020r. zapewniając połączenia miedzy kamerami na trasie biegu a wozem transmisyjnym oraz łącza do Internetu na potrzeby organizatorów i emisji wydarzenia.

czytaj więcej

WRF METEOPG w nowym serwisie pogodowym IMGW-PIB 18/06/2020

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy po 13 latach od debiutu serwisu prezentującego prognozę pogody w Polsce, pod nazwą „Pogodynka”, zdecydował się na budowę nowego serwisu pogodowego. Do prac zapoczątkowanych w drugiej połowie 2019 roku zostali  zaproszeni pracownicy Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska, prof. Mariusza Figurskiego kierownik interdyscyplinarnego zespołu METEOPG oraz dr Grzegorz Nykiel, którzy realizują od 2017 roku projekt obliczeniowy w Centrum Informatycznym TASK "Parametryzacja i opracowanie mezoskalowego numerycznego modelu pogody WRF wysokiej rozdzielczości z asymilacją danych meteorologicznych i GNSS".

czytaj więcej

Konkurs na projekty obliczeniowe PRACE 30/03/2020

PRACE (Partnership for Advanced Computing in Europe) ogłosił nadzwyczajny konkurs na projekty obliczeniowe wspierające przeciwdziałanie pandemii COVID-19. Wnioski są przyjmowane w trybie ciągłym, dostęp do zasobów uzyskuje się w przeciągu tygodnia od uzyskania pozytywnej oceny.

czytaj więcej

Seminarium z Loren Shure 28/02/2020

Szanowni Państwo,
19 marca 2020 roku w godzinach 10:00-13:15 w Centrum Nanotechnologii B Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość odbędzie się seminarium z Loren Shure głównym twórcą środowiska MATLAB.

czytaj więcej

Dr inż. Jerzy Proficz w Grupie Roboczej EOSC 18/02/2020

Dr inż. Jerzy Proficz w Grupie Roboczej Europejskiej Chmury dla Otwartej Nauki (EOSC)

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w drodze konkursu delegowało dr. inż. Jerzego Proficza (z-cę dyrektora CI TASK) do reprezentowania Polski i udziału w pracach Grupy Roboczej ds. Umiejętności i Szkoleń (ang. Skills & Training Working Group) w ramach Programu Komisji Europejskiej pn.: Europejska Chmura dla Otwartej Nauki (ang. European Open Science Cloud, EOSC). Celem powołanej Grupy Roboczej jest stworzenie ram dla funkcjonowania trwałej infrastruktury szkoleniowej wspierającej działania EOSC. Działania realizowane w ramach Grupy Roboczej rozpoczęły się w styczniu br. i trwać będą przez 12 m-cy. Najbliższe spotkanie Grupy Roboczej odbędzie się 26.02.2020 w Brukseli.

Więcej informacji o działaniach Grupy Roboczej EOSC pod adresem: https://www.eoscsecretariat.eu/working-groups/skills-training-working-group

czytaj więcej

Podpisanie porozumienia z KOWR 14/02/2020

W środę 13 lutego 2020 w Warszawie zostało podpisane porozumienie między Centrum Informatycznym Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej a Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa w Warszawie (KOWR).

czytaj więcej

Spotkanie PKB+ 29/01/2020

Spotkanie klubowe odbędzie się w czwartek 30 stycznia 2020, godz. 17 w sali konferencyjnej TASK.
a gościem będzie prof. dr hab. inż. Henryk Krawczyk Dyrektor CI TASK (były Rektor PG).

Temat spotkania brzmi: CK STOS - Marzenia, Wyzwania, Realizacja.
Referat dotyczy działań nad realizacją projektu CK STOS ( Centrum Kompetencji Smart Transdysciplinary knOwledge Services), od pierwotnej koncepcji do rozpoczęcia inwestycji.
Ujęcie nie tylko techniczne ale również  filozoficzne.  W tego typu dywagacje włączone zostaną konkretne działania w CI TASK przygotowujące tą międzyuczelnianą jednostkę na narodziny CK STOS. Są to działania związane z technologią chmury obliczeniowej, internetu wszechrzeczy i big data! Pewne sugestie o przyszłości IT też będą uwzględnione.

czytaj więcej

IV Pomorskie Spotkanie Użytkowników systemu Siemens NX 27/01/2020

Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnym spotkaniu użytkowników oprogramowania CAD/CAM/CAE firmy Siemens PLM Software.
Spotkanie odbędzie się w sali konferencyjnej CI TASK dnia 20.02.2020 r. w godz.10.00-15.00.
Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie uczestnictwa e-mailem do Pana Cezarego Żrodowskiego (cezaryz@pg.edu.pl), który zajmuje się organizacja spotkania.

czytaj więcej