Szkolenie on-line Abaqus 23/10/2020

Szkolenie jest organizowane przez firmę BUDSOFT, która jest polskim dystrybutorem pakietu SIMULIA (Abaqus) i dostarcza licencję dla Państwa.

czytaj więcej

Mistrzostw Świata w Półmaratonie w Gdyni 20/10/2020

Centrum Informatyczne TASK PG uczestniczyło w organizacji Mistrzostw Świata w Półmaratonie w Gdyni w dniach 14-17 października 2020r. zapewniając połączenia miedzy kamerami na trasie biegu a wozem transmisyjnym oraz łącza do Internetu na potrzeby organizatorów i emisji wydarzenia.

czytaj więcej

WRF METEOPG w nowym serwisie pogodowym IMGW-PIB 18/06/2020

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy po 13 latach od debiutu serwisu prezentującego prognozę pogody w Polsce, pod nazwą „Pogodynka”, zdecydował się na budowę nowego serwisu pogodowego. Do prac zapoczątkowanych w drugiej połowie 2019 roku zostali  zaproszeni pracownicy Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska, prof. Mariusza Figurskiego kierownik interdyscyplinarnego zespołu METEOPG oraz dr Grzegorz Nykiel, którzy realizują od 2017 roku projekt obliczeniowy w Centrum Informatycznym TASK "Parametryzacja i opracowanie mezoskalowego numerycznego modelu pogody WRF wysokiej rozdzielczości z asymilacją danych meteorologicznych i GNSS".

czytaj więcej

Konkurs na projekty obliczeniowe PRACE 30/03/2020

PRACE (Partnership for Advanced Computing in Europe) ogłosił nadzwyczajny konkurs na projekty obliczeniowe wspierające przeciwdziałanie pandemii COVID-19. Wnioski są przyjmowane w trybie ciągłym, dostęp do zasobów uzyskuje się w przeciągu tygodnia od uzyskania pozytywnej oceny.

czytaj więcej

Seminarium z Loren Shure 28/02/2020

Szanowni Państwo,
19 marca 2020 roku w godzinach 10:00-13:15 w Centrum Nanotechnologii B Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość odbędzie się seminarium z Loren Shure głównym twórcą środowiska MATLAB.

czytaj więcej

Dr inż. Jerzy Proficz w Grupie Roboczej EOSC 18/02/2020

Dr inż. Jerzy Proficz w Grupie Roboczej Europejskiej Chmury dla Otwartej Nauki (EOSC)

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w drodze konkursu delegowało dr. inż. Jerzego Proficza (z-cę dyrektora CI TASK) do reprezentowania Polski i udziału w pracach Grupy Roboczej ds. Umiejętności i Szkoleń (ang. Skills & Training Working Group) w ramach Programu Komisji Europejskiej pn.: Europejska Chmura dla Otwartej Nauki (ang. European Open Science Cloud, EOSC). Celem powołanej Grupy Roboczej jest stworzenie ram dla funkcjonowania trwałej infrastruktury szkoleniowej wspierającej działania EOSC. Działania realizowane w ramach Grupy Roboczej rozpoczęły się w styczniu br. i trwać będą przez 12 m-cy. Najbliższe spotkanie Grupy Roboczej odbędzie się 26.02.2020 w Brukseli.

Więcej informacji o działaniach Grupy Roboczej EOSC pod adresem: https://www.eoscsecretariat.eu/working-groups/skills-training-working-group

czytaj więcej

Podpisanie porozumienia z KOWR 14/02/2020

W środę 13 lutego 2020 w Warszawie zostało podpisane porozumienie między Centrum Informatycznym Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej a Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa w Warszawie (KOWR).

czytaj więcej

Spotkanie PKB+ 29/01/2020

Spotkanie klubowe odbędzie się w czwartek 30 stycznia 2020, godz. 17 w sali konferencyjnej TASK.
a gościem będzie prof. dr hab. inż. Henryk Krawczyk Dyrektor CI TASK (były Rektor PG).

Temat spotkania brzmi: CK STOS - Marzenia, Wyzwania, Realizacja.
Referat dotyczy działań nad realizacją projektu CK STOS ( Centrum Kompetencji Smart Transdysciplinary knOwledge Services), od pierwotnej koncepcji do rozpoczęcia inwestycji.
Ujęcie nie tylko techniczne ale również  filozoficzne.  W tego typu dywagacje włączone zostaną konkretne działania w CI TASK przygotowujące tą międzyuczelnianą jednostkę na narodziny CK STOS. Są to działania związane z technologią chmury obliczeniowej, internetu wszechrzeczy i big data! Pewne sugestie o przyszłości IT też będą uwzględnione.

czytaj więcej

IV Pomorskie Spotkanie Użytkowników systemu Siemens NX 27/01/2020

Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnym spotkaniu użytkowników oprogramowania CAD/CAM/CAE firmy Siemens PLM Software.
Spotkanie odbędzie się w sali konferencyjnej CI TASK dnia 20.02.2020 r. w godz.10.00-15.00.
Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie uczestnictwa e-mailem do Pana Cezarego Żrodowskiego (cezaryz@pg.edu.pl), który zajmuje się organizacja spotkania.

czytaj więcej