Preparatory Access Type C&D

Dodane 25/11/2019

Ideą "PRACE Preparatory Access" jest wsparcie użytkowników rozwijających swój własny kod pod kątem optymalizacji i przygotowania do uruchomienia na europejskich superkomputerach Tier-0. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą PRACE. Więcej informacji tutaj.

Jako partner w projekcie PRACE, deklarujemy pomoc zainteresowanym osobom (kontakt: kdm@task.gda.pl).