Podpisanie umowy o dofinansowanie budowy Centrum Kompetencji STOS

Dodane 06/05/2019

Dnia 6 maja 2019 r. podczas uroczystej sesji jubileuszowej z okazji 25-lecia Centrum Informatycznego Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej (CI TASK) prof. Piotr Dominiak, pełniący obowiązki rektora Politechniki Gdańskiej, podpisał z przedstawicielami Agencji Rozwoju Pomorza umowę dotyczącą dofinansowania budowy Centrum Kompetencji STOS (Smart and Transdisciplinary knOwledge Services). Sesję poprowadził prof. Henryk Krawczyk, dyrektor CI TASK.


Projekt obejmuje budowę siedziby Centrum Kompetencyjnego STOS (CK STOS), którego sercem będzie „bunkier”, serwerownia, spełniająca odpowiednie wymagania bezpieczeństwa i niezawodności, do przetwarzania i długoterminowego przechowywania danych. Centrum Kompetencji STOS zostanie dofinansowane z regionalnych funduszy unijnych wdrażanych przez Samorząd Województwa Pomorskiego w ramach programu regionalnego (RPO WP 2014-2020, działanie 01.02 „Transfer wiedzy do gospodarki”). Całkowite nakłady niezbędne do realizacji projektu wynoszą ponad 114 mln zł brutto.

CK STOS stanowić będzie jednostkę całkowicie innowacyjną i unikatową w skali kraju, będącą odpowiedzią na zdiagnozowane potrzeby rynku w zakresie działań B+R wymagających obliczeń czy np. przetwarzania i archiwizacji ogromnych zbiorów danych (w oparciu o moce obliczeniowe superkomputera) i umożliwi świadczenie nowych inteligentnych usług typu SMART. Usługi te skierowane będą głownie do sektora przedsiębiorstw i pozwolą na integrację rozwiązań ICT z biznesem, dzięki czemu projekt przyczyni się do osiągnięcia celu jakim jest urynkowienie działalności badawczo-rozwojowej.

Więcej informacji na temat uroczystej sesji jubileuszowej CI TASK oraz przedsięwzięciu CK STOS można znaleźć także na stronach internetowych m.in.: