Uroczystość Jubileuszu 25-lecia podpisania Porozumienia TASK

Dodane 15/10/2018

3 listopada 1993 zawarto porozumienie pomiędzy Rektorami uczelni Trójmiasta oraz Dyrektorami instytutów badawczych PAN, a także dwóch instytutów resortowych w celu budowy wspólnej sieci komputerowej Regionu Gdańskiego o nazwie Trójmiejska Akademicka Sieć Komputerowa (TASK). W porozumieniu tym podkreślono również potrzebę organizacji wspólnie finansowanego merytorycznego ośrodka informatycznego zlokalizowanego na terenie Politechniki Gdańskiej. Politechnika Gdańska uzyskała pełnomocnictwo do reprezentowania w tym zakresie interesów wszystkich sygnatariuszy Porozumienia w celu organizacji takiego ośrodka oraz pozyskiwania funduszy na realizację całego przedsięwzięcia.

W dniu 17 marca 1994 roku zarządzeniem rektora PG powołane zostało Centrum Informatyczne TASK, które do dzisiaj spełnia rolę operatora sieci TASK. Pieczę nad funkcjonowaniem tego ośrodka sprawuje Rada Użytkowników, w skład której wchodzą wybrani przedstawiciele rektorów i dyrektorów uczelni i instytutów.

Trzeba podkreślić, że przyjęte zamierzenia zostały w pełni zrealizowane. Jest to jedno z bardzo istotnych wspólnych przedsięwzięć Pomorza, które wzbogaciło jednostki naukowo-badawcze naszego regionu w niezbędną infrastrukturę sieciowo-komputerową, stale rozwijaną i ciągle unowocześnianą wraz z postępem technologii informatycznych.

Uroczystość Jubileuszu 25-lecia podpisania Porozumienia TASK odbędzie się w dniu 18.10.2018 roku w Nowym Gmachu Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki (budynek 42), Aula nr 2 (parter) w godzinach 9:30 - 13:00. Zapraszamy naszych Gości i Sympatyków!