Polska Nagroda Innowacyjności za projekt KRICO

Dodane 13/11/2017

Centrum Informatyczne TASK otrzymało Polską Nagrodę Innowacyjności za projekt Komponent Rekomendacji Inteligentnych Chmur Obliczeniowych (KRICO), który realizowany był przez Politechnikę Gdańską oraz firmę Intel Technology Poland. Nagrodę wręczono kierownikowi projektu prof. Henrykowi Krawczykowi w dniu 26 października br. w Zielonej Górze podczas V Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości.


Celem projektu KRICO zakończonego w 2016 roku był rozwój technologii inteligentnych chmur obliczeniowych adaptujących się do efektywnego wykonania różnych klas usług. Opracowano komponent rekomendacji oferujący zaawansowane mechanizmy zarządzania zasobami w heterogenicznych chmurach obliczeniowych umożliwiające skrócenie czasu wykonania usługi.
Polską Nagrodę Innowacyjności przyznaje Polska Agencja Przedsiębiorczości  oraz redakcja „Forum Przedsiębiorczości”. Nagroda jest wyrazem uznania dla wyników badawczo-rozwojowych projektu KRICO oraz efektywną współpracę uczelni z firmą.