wersja kontrastowa


Węzeł STONET w TASK

Dodane 22/02/2016

W ramach Projekt u 100NET uruchomiono w serwerowni sieciowej TASK węzeł ogólnopolskiej sieci optycznej nowej generacji wykorzystującej istniejącą infrastrukturę światłowodową sieci PIONIER. Uruchomiona Infrastruktura będzie przeznaczona do wspierania badań naukowych i prac rozwojowych trójmiejskich zespołów badawczych na rzecz innowacyjnej gospodarki oraz udostępniania usług wykorzystywanych do tworzenia zaawansowanych narzędzi środowiska badawczego.

Została wdrożona transportowa sieć optyczna (NG-OTN) pracująca w technologii DWDM z lambdami 10 lub 100 Gbit/s w topologii zamkniętych wielokrotnych pierścieni i z wykorzystaniem rekonfigurowalnych multiplekserów kanałowych MD-ROADM oraz przełączników optycznych OXC. Funkcjonalność tej sieci umożliwia automatyczną rekonfigurację i odtworzenie połączeń w przypadku wystąpienia awarii. Sterowanie siecią będzie realizowane na bazie protokołu GMPLS. Na każdym z kierunków system optyczny umożliwia instalację do 80 lambd.

Dodatkowo uruchomiono w centrum Komputerów Dużej Mocy przełącznik sieciowy KDM pracujących w technologii MPLS z interfejsami 10 i 100 GE oraz przełączniki z interfejsami 100 GE pracujące w technologii niskich opóźnień (LLE) służace to połączeń pomiędzy węzłami klastrów obliczeniowych oraz połączeń z innymi ośrodkami KDM. Technologia MPLS zapewni możliwość realizacji sieci o dedykowanej wirtualnej strukturze z zoptymalizowanymi parametrami dla konkretnych użytkowników.

Dzięki zastosowaniu dwóch technologii transmisyjnych, NG-OTN i MPLS, możliwa będzie realizacja następujących funkcjonalnych sieci usługowych:

  • sieć połączeń 100 Gbit/s pomiędzy ośrodkami KDM,
  • sieć dostępu 10 Gbit/s do zasobów KDM,
  • sieć dedykowanych kanałów 10 Gbit/s MAN-MAN,
  • sieć połączeń transgranicznych,
  • sieć IP.

Infrastruktura ta jest połączona z pan-europejską siecią naukową GÉANT, sieciami operatorów Internetu światowego oraz sieciami naukowymi sąsiednich krajów. Do tej infrastruktury są dołączone 22 jednostki wiodące MAN i KDM, a za ich pośrednictwem 363 uczelnie wyższe i jednostki naukowe.

Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk   |   tel. 58-347-24-11
email: office@task.gda.pl   |   NIP: 584-020-35-93