wersja kontrastowa


Seminarium SIMULII (Abaqus, Isight, Tosca i fe-safe)

Dodane 06/03/2014

Serdecznie zapraszamy na organizowane przez CI TASK i firmę BUDSOFT seminarium dotyczące omówienia nowości w programach SIMULII: Abaqus, Isight, Tosca i fe-safe.

Podczas czterech prezentacji przedstawimy najnowsze wersje ww programów oraz możliwości ich współpracy.

Podczas wykładu dotyczącego najnowszej wersji Abaqus omówione zostaną zagadnienia dotyczące min. implementacji w Abaqus/Explicit metody elementów dyskretnych (DEM), nowego modelu materiału nieliniowo-lepko-sprężystego do modelowania polimerów (gum, tworzyw sztucznych, termoplastów, itp.), sprzęgania analiz termicznych, elektrycznych i naprężeniowych za pomocą co-simulation engine oraz analiz przepływowych dla stanu ustalonego w Abaqus/CFD.

Omówimy także program Isight, który stanowi platformę dostarczającą inżynierom kompletu narzędzi do integracji i automatyzacji obliczeń za pomocą Abaqus i innych programów MES. Pozwala on również na wykorzystanie efektywnych technik rozpoznawania przestrzeni rozwiązań, takich jak planowanie eksperymentu (Design Of Experiment), optymalizacja, tworzenie modelu zastępczego, czy analiza niezawodności (Design for Six Sigma). Isight pozwala ponadto na łatwe definiowanie i rozwiązywanie zadań inżynierii odwrotnej, np. kalibracji zaawansowanych modeli materiałowych, co będzie tematem planowanego popołudniowego warsztatu.

Kolejnym omawianym programem będzie program Tosca, który służy do optymalizacji topologicznej i który bazuje na najlepszych w swojej klasie technikach obliczeniowych, pozwalających na optymalizację w tym zadań nieliniowych. Podczas prezentacji przedstawimy przykłady zastosowania Tosci w nowoczesnym procesie projektowania oraz jej integrację z innymi narzędziami SIMULII.

Ostatni wykład poświęcony zostanie programowi fe-safe, jednemu z najlepszych na rynku programów do obliczeń zmęczeniowych wykorzystujących wyniki MES. Program fe-safe umożliwia wykonywanie obliczeń zmęczeniowych jako rutynowy etap procesu projektowania. Umożliwia onobliczenia zmęczeniowe nie tylko dla komponentów stalowych, ale również kompozytowych (laminaty) i elastomerów (gumy i polimery). 

Uczestnictwo w seminarium jest bezpłatne.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, prosimy o wcześniejszą rejestrację na adres: kdm

Agenda seminarium:

9:00 - 9:10  Otwarcie

9:10 - 9:30  BUDSOFT & SIMULIA Update
9:30 - 10:15  Abaqus 6.13

10:15 - 11:00  Isight
11:00 - 11:30  Przerwa
11:30 - 12:15  Tosca

12:15 - 13:00  fe-safe
13:00 - 14:00  Lunch
14:00 - 15:00  Warsztaty - Abaqus & Isight - kalibracja zaawansowanych modeli materiałów

Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk   |   tel. 58-347-24-11
email: office@task.gda.pl   |   NIP: 584-020-35-93