Konferencja Infobazy 2011

Dodane 08/02/2011

Już po raz szósty Centrum współorganizuje Krajową Konferencję Naukową Infobazy 2011. Tym razem hasłem przewodnim jest "Nauka, Projekty Europejskie, Społeczeństwo Informacyjne",

Konferencja odbędzie się w dniach 5-7 września 2011 roku w Gdańsku i Sopocie. Tematyka sesji naukowych obejmie bazy danych: przyrodnicze (w tym GIS), z dziedziny nauk o ziemi, meteorologiczne, rolnicze, medyczne, fizyko-chemiczne, biochemiczne, techniczne i ekonomiczne, historyczno-humanistyczne i muzealne, artystyczne, biblioteczne i bazy wiedzy o nauce. Ponadto Konferencja obejmie zagadnienia dotyczące konstrukcji baz internetowych, rozproszonych i multimedialnych, a także bezpieczeństwa zarówno baz jak i aspektów narzędziowych.

W obecnej Konferencji uwaga będzie skupiona na aplikacjach i usługach niezbędnych w rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, a w szczególności na projektach europejskich, które w istotny sposób wspierają finansowo i tematycznie "Program Rozwoju Infrastruktury Informatycznej Nauki na lata 2007 ? 2013", w tym tworzenie baz danych dla nauki. Zgodnie z wolą wyrażoną przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Konferencja INFOBAZY 2011 będzie stanowić forum prezentacji stanu realizacji tych projektów, jak i zaowocuje szeregiem wspólnych inicjatyw i wniosków nowych projektów badawczych i wdrożeniowych.

Więcej szczegółów na stronie Konferencji infobazy.gda.pl