Warsztaty: Zabezpieczenie i archiwizacja danych w środowisku naukowym

Dodane 02/06/2010

Zapraszamy Państwa do udziału w warsztatach dotyczących usługi powszechnej archiwizacji realizowanej w ramach projektu Platon.

Tematyka warsztatów to:

  • zabezpieczanie danych przed utratą lub zniszczeniem
  • bezpieczne i wiarygodne wykonywanie kopii zapasowych i archiwalnych

Adresatami warsztatów są:

  • instytucje naukowe i edukacyjne
  • pracownicy uczelni, naukowcy, studenci
  • inne instytucje

Osoby i jednostki zainteresowane uczestnictwem w warsztatach prosimy o zapoznanie się załączoną ulotką i ewentualne zarejestrowanie się przez wysłanie e-maila na adres: m.bialoskorski@task.gda.pl

Więcej informacji o projektach PLATON i Krajowy Magazyn Danych: Usługa Powszechnej Archiwizacji: http://www.platon.pionier.net.pl/online/archiwizacja.php , Krajowy Magazyn Danych: http://kmd.pcss.pl