Kurs programowania równoległego

Dodane 17/02/2008

W semestrze letnim na Wydziale Chemii Uniwersytetu Gdańskiego będą się odbywać zajęcia z podstaw programowania równoległego z użyciem bibliotek MPI. Zajęcia będą składać się z wykładów i ćwiczeń laboratoryjnych, które można będzie wykonywać zdalnie. Zainteresowanych studentów, doktorantów i pracowników trójmiejskich uczelni prosimy o wypełnienie i przesłanie zalączonego formularza zgłoszeniowego na adres adam@chem.univ.gda.pl

Zajęcia będą odbywały się w poniedziałki w godzinach 8-11 w sali 401 Wydziału Chemii UG. Pierwsze zajęcia (wykład) odbędą się w dniu 25.02.08

Program kurs będzie zbliżony do programu kursu MPI w roku akademickim 2002/2003

Równolegle i niezależnie w Instytucie Informatyki UG odbędzie sie kurs "Advanced Parallel Computing and Programming" prowadzony przez prof. Janusza Kowalika. Więcej na ten temat.