Wyłączenie usługi W3Cache

Dodane 22/01/2007

W dniu dzisiejszym nastąpiło całkowite wyłączenie usługi W3Cache przez CI TASK. W związku z rosnącą wydajnością sieci oraz zwiększającą się liczbą dynamicznych stron WWW korzystanie z usługi W3Cache staje się zbędne.

Usługa W3Cache pozwalała na przyspieszenie przeglądania stron WWW poprzez przechowywanie kopii stron w pamięci serwera zlokalizowanego w sieci bliżej użytkownika niż serwer źródłowy. Pozwalała także oszczędzać pasmo w przypadku przeglądania tych samych stron przez wielu użytkowników.