Wyłączenie Klipera i Galeona z użytkowania

Dodane 13/05/2005

Dziasiaj zostały wyprowadzone z serwerowni TASKu dwa serwery SGI: Chalange L kliper oraz Power Chalange galeon . Pierwszy z nich, wyposażony w cztery procesory R4400 przez dziesięc lat pełnił funkcje serwera pocztowego i dostępowego dla użytkowników KDM TASKu. Sterował także system składowania danych opartym na archwizatorach taśmowych i optycznych. W zeszłym roku został zastąpiony przez nowy serwer Sun Fire V880.

Galeon był 8-procesorowym serwerem obliczeniowym, również pracował przez blisko 10 lat. Jego moc obliczeniowa długi czas służyła symulacjom kwantowochemicznym i modelowaniu w zastosowaniach inżynierskich, jednak gwałtowych rozwój technologii spowodował, że w ostatnim czasie została pobita przez dobrze wyposażone ogólnodostępne stacje robocze.

Oba serwery nie trafią jednak od na złom lecz posłużą jako pomoc dydaktyczna w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu.