Konferencja Infobazy 2005 zakończona

Dodane 29/09/2005

W dniach 25-27 września br. odbyła się Konferencji Infobazy 2005 - Bazy Danych dla Nauki współorganizowana przez CI TASK. Była to już czwarta impreza z cyklu Infobazy. Konferencja odbywała się w Akadmii Muzycznej w Gdańsku. Przybyło prawie 130 uczestników z całego kraju. Odbyło się siedem sesji naukowych, jedna sesja promocyjna, oraz dyskusja "okrągłego stołu" poświęcona rozproszonemu przechowywaniu i wyszukiwaniu danych. Wygłoszono cztery wykłady plenarne oraz 47 referatów. W rozpoczęciu Konferencji wzięli udział przedstawiciele władz Politechniki Gdańskiej, Akademii Muzycznej w Gdańsku, Instytutu Oceanologii PAN w Sopocie oraz Centrum Informatycznego TASK. Uroczystość rozpoczęcia Konferencji uświetnił koncert fortepianowy. Drugiego dnia Konferencji, po trudach obrad uczestnicy mogli się rozerwać na imprezie pod hasłem "Wieczór Piracki - w poszukiwaniu Czarnej Perły", która odbyła się w Muzeum Morskim.