Konferencja Infobazy 2005 - przygotowania

Dodane 10/08/2005

Przygotowania do tegorocznej edycji Konferencji Infobazy - Bazy Danych dla Nauki idą pełną parą. Zakończono już przyjmowanie zgłoszeń referatów. Trwją ostatnie prace redakcyjne nad książką konferencyjną. Został przygotowany wstępny program obrad. Planowane jest zaprezentowanie ponad piećdziesięciu referatów i wykładów na temat baz danych bibliotecznych, technicznych, artystycznych i medycznych oraz narzędzi bazodanowych. Wciąż jeszcze przyjmujemy zgłoszenie biernego uczestnictwa w Konferencji. Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do jak najszybszego zarejestrowania się, ze względu na ograniczoną ilość miejsc w Hotelu Muzyk.

Celem konferencji "Infobazy 2005 - Bazy Danych dla Nauki" jest realizacja założeń programu rozwoju usług informatycznych, zgodnie z programami e-Polska - działań na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz "PIONIER: Polski Internet Optyczny Zaawansowane Aplikacje, Usługi i Technologie dla Społeczeństwa Informacyjnego". W szczególności chodzi o upowszechnienie informacji i prezentację aktualnych osiągnięć w tworzeniu i udostępnianiu baz danych dla nauki oraz nawiązanie bliższej współpracy pomiędzy środowiskiem nauki a społeczeństwem, w tym z administracją państwową i regionalną. Liczymy, że Konferencja stanie się żywym forum dyskusyjnym, które zaowocuje szeregiem wspólnych inicjatyw oraz nowych projektów badawczych i wdrożeniowych.

Konferencja jest organizowana przy wydatej pomocy sponsorów.