Interdyscyplinarny Zespół Modelowania Matematycznego (IZMM) Centrum Informatycznego TASK został utworzony w 1996 roku jako wspólna inicjatywa przedstawicieli nauki gdańskich uczelni, przy akceptacji Prorektora d/s Rozwoju prof. dr inż. Włodzimierza Przybylskiego. Członkowie Zespołu wywodzą się ze środowiska naukowego Trójmiasta i prowadzą prace naukowe z wykorzystaniem Komputerów Dużej Mocy CI TASK.

Działalność IZMM obejmuje:

  • prowadzenie prac naukowo-badawczych na komputerach Centrum oraz propagowanie możliwości korzystania z jego zasobów w środowisku naukowym,
  • stymulowanie powstawania interdyscyplinarnych grup badawczych dążących do integracji środowiska we wspólnym wykorzystaniu KDM dla nauki,
  • występowanie o granty i dotacje na prowadzenie prac z wykorzystaniem KDM CI TASK,
  • publikowanie wyników prac w kwartalniku naukowym wydawanym przez Centrum,
  • propagowanie i dążenie do optymalnego wykorzystywania oprogramowania zainstalowanego na KDM,
  • udzielanie konsultacji w zakresie wykorzystania użytkowanych zasobów programowych KDM,
  • konsultowanie zakupów sprzętowo-programowych związanych z rozwojem Centrum,
  • udział w konferencjach i seminariach w celu prezentowania wyników prowadzonych prac.

Skład osobowy IZMM:

Przewodniczący

prof. dr hab. inż. Jarosław Rybicki, Politechnika Gdańska

Członkowie

dr hab. inż. Maciej Bagiński, prof. nadzw., Politechnika Gdańska 
prof. dr hab. inż. Piotr Doerffer, Instytut Maszyn Przepływowych PAN
dr hab. inż. Aleksander Herman, Politechnika Gdańska
prof. dr hab. Adam Liwo, Uniwersytet Gdański
dr hab. Stanisław Ołdziej, Uniwersytet Gdański
prof. dr hab. Jan Szantyr, Politechnika Gdańska
prof. dr hab. Czesław Szymczak, Politechnika Gdańska
prof. dr hab. inż. Jacek Tejchman, Politechnika Gdańska