Trójmiejski Akademicki Grid Obliczeniowy (TAGO) to projekt budowy gridu metropolitalnego w Trójmieście na bazie zasobów CI TASK oraz współpracujących z nim jednostek: Instytutu Oceanologii PAN, Uniwersytetu Gdańskiego, Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej i Akademii Morskiej w Gdyni.

schemat TAGO