wersja kontrastowa


Trójmiejski Akademicki Grid Obliczeniowy (TAGO) to projekt budowy gridu metropolitalnego w Trójmieście na bazie zasobów CI TASK oraz współpracujących z nim jednostek: Instytutu Oceanologii PAN, Uniwersytetu Gdańskiego, Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej i Akademii Morskiej w Gdyni.

schemat TAGO

Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk   |   tel. 58-347-24-11
email: office@task.gda.pl   |   NIP: 584-020-35-93