wersja kontrastowa


Jednym z elementów działalności naukowej CI TASK jest stymulowanie prac badawczych i prezentowanie ich wyników. W tym celu Centrum organizuje lub współorganizuje szereg konferencji i sympozjów.

 

Konferencje organizowane lub współorganizowane przez CI TASK

Konferencje z cyklu INFOBAZY

Konferencje z dziedziny fizyki

Inne konferencje

Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk   |   tel. 58-347-24-11
email: office@task.gda.pl   |   NIP: 584-020-35-93