Jednym z elementów działalności naukowej CI TASK jest stymulowanie prac badawczych i prezentowanie ich wyników. W tym celu Centrum organizuje lub współorganizuje szereg konferencji i sympozjów.

 

Konferencje organizowane lub współorganizowane przez CI TASK

Konferencje z cyklu INFOBAZY

Konferencje z dziedziny fizyki

Inne konferencje