CI TASK we współpracy ośrodkami KDM i MAN w kraju oraz ośrodkami zagranicznymi prowadzi projekty badawcze w zakresie rozwoju i wykorzystania Internetu dla potrzeb nauki, budowy środowisk typu Grid, szerokopasmowej transmisji danych w sieciach krajowych i międzynarodowych oraz rozwoju centrów i technik obliczeniowych.

Jednym z elementów działalności naukowej CI TASK jest stymulowanie prac badawczych i prezentowanie ich wyników. W tym celu Centrum organizuje lub współorganizuje szereg konferencji i sympozjów.

Przy Centrum działa Interdyscyplinarny Zespół Modelowania Matematycznego. Głównym zamierzeniem Zespołu jest integracja środowiska naukowego Trójmiasta, przede wszystkim jego części czynnie zaangażowanej w badania z wykorzystaniem Komputerów Dużej Mocy, zarówno podstawowe jak i stosowane.