• Jak uzyskać konto obliczeniowe/grant obliczeniowy?
  • Szczegółowy opis procedury dostępny jest tutaj
 • Jakie zasoby obliczeniowe są dostępne w CI TASK?
  • Opis zasobów dostępnych w CI TASK znajduje się tutaj
 • Jak rozliczyć grant obliczeniowy?
  • Szczegółowy opis procedury dostępny jest tutaj
 • Dla kogo i gdzie są dostępne usługi TASK?
  • Usługi TASK są dostępne dla jednostek akademickich, badawczo-rozwojowych, placówek edukacyjnych, urzędów i podmiotów gospodarczych. O warunki techniczne związane z dostępnością poszczególnych usług można pytać za pomocą poczty elektronicznej pod adresem noc@task.gda.pl lub telefonicznie w godzinach 8:00-16:00 pod numerem +48 58 347 10 77.
 • Co zrobić w przypadku niepoprawnego działania usługi?
  • Opis problemu należy przesłać na adres zgłoszeniowy Działu Sieci: noc@task.gda.pl lub w przypadku zupełnego braku łączności zgłosić ten fakt pod numer telefonu +4858 347 10 77.
 • Jak zorganizować wideokonferencję?
  • Organizator wydarzenia powinien zebrać dokładne informacje na temat czasu, miejsc i osób biorących w nim udział i następnie przekazać te dane na adres vc.