wersja kontrastowa


Użytkownik, po otrzymaniu grantu obliczeniowego, uzyskuje dostęp do następujących zasobów CI TASK:

Dostęp do zasobów CI TASK pozwala na:

  • wykonywanie obliczeń na Komputerach Dużej Mocy (KDM),
  • korzystanie z serwera licencji sieciowych i wykonywanie obliczeń na własnej stacji roboczej,
  • dostęp do systemu składowania danych Roro,
  • dostęp do poczty elektronicznej o adresie <login>@kdm.task.gda.pl.

Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk   |   tel. 58-347-24-11
email: office@task.gda.pl   |   NIP: 584-020-35-93