Logowanie do System sprawozdań KDM

Analiza dynamiczna przestrzennych struktur rozwijalnych

Kierownik projektu: Adam Zawadzki

Politechnika Warszawska

Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych

Warszawa

Streszczenie projektu

Przy projektowaniu konstrukcji nośnych lekkich i ultralekkich obiektów mogą być wykorzystane podstawowe zalety struktur tensegrity: wysoki stosunek nośności do masy ustroju, duża dowolność w kształtowaniu geometrii, możliwość sterowania dzięki występowaniu mechanizmów infinitezymalnych, zdolność do samo-naprawy. Dzięki swoim wyjątkowym cechom, konstrukcje tensegrity znajdują różnorodne zastosowanie: jako elementy nośne konstrukcji w budownictwie, konstrukcje rozwijalne przenośnych obiektów mostowych, elementy konstrukcji inteligentnych, jako mobilne roboty czy też podstawowe struktury tworzące komórki metamateriałów.

W okresie trwania projektu zostaną przeanalizowane możliwości aktywnego sterowania przestrzennymi strukturami m.in. tensegrity w zakresie zmiany ich geometrii oraz właściwości mechanicznych. Celem projektu jest poszukiwanie zastosowań aplikacyjnych rozwijalnych struktur tensegrity.

Do przeprowadzenia analiz numerycznych wykorzystywane będzie oprogramowanie MSC Adams i Easy5 (na komputerze Politechniki Warszawskiej)