Logowanie do System sprawozdań KDM

Detekcja uszkodzeń w elementach konstrukcyjnych

Kierownik projektu: Łukasz Doliński

Politechnika Gdańska

Wydział Elektrotechniki i Automatyki

Gdańsk

Streszczenie projektu

Zakres niniejszego projektu przewiduje działania naukowe, które koncentrują się na opracowywaniu i testowaniu nowych algorytmów przetwarzania sygnałów ukierunkowanych na detekcję, identyfikację i lokalizację uszkodzeń w elementach konstrukcyjnych, w szczególności z wykorzystaniem analizy falkowej i analizy fraktalnej. Metody te pozwalają śledzić lokalne zmiany w analizowanych sygnałach, zarówno dla przypadków jedno-, dwu- jak i trójwymiarowych. Ponadto projekt obejmuje również badania symulacyjne polegające na opracowaniu zaawansowanych modeli uszkodzeń metodą elementów skończonych. Celem jest zdobycie pełniejszej wiedzy na temat procesów dynamicznych (również o charakterze nieliniowym), zachodzących w elementach konstrukcyjnych z różnego typu uszkodzeniami (pęknięcia, delaminacja). W tym celu przewidziane jest wykorzystanie środowisk symulacyjnych Matlab, Abaqus i Ansys.