Logowanie do System sprawozdań KDM

Analiza porównawcza genomów Klebsiella pneumonia

Kierownik projektu: Piotr Szweda

Politechnika Gdańska

Wydział Chemiczny

Gdańsk

Streszczenie projektu

Celem projektu jest porównanie sekwencji genomów bakterii Klebsiella pneumonia. Aktualnie ustalono i zdeponowano w bazach danych ponad 200 sekwencji całych genomów tej patogennej bakterii. Porównanie genomów tak dużej liczby izolatów daje szereg możliwości, między innymi: identyfikację obszarów zakonserwowanych ewolucyjnie oraz obszarów o dużej zmienności, ustalenie częstotliwości występowania genów kodujących najważniejsze czynniki wirulencji oraz warunkujących oporność na antybiotyki (ewentualnie identyfikacje mutacji punktowych w tych genach), analizę sekwencji regulatorowych decydujących o poziomie ekspresji czynników wirulencji/białek warunkujących brak wrażliwości na antybiotyki, czy identyfikację i lokalizację w genomach tzw. sekwencji repetytywnych. Na podstawie wyników porównania, w naszym zespole, opracowana zostanie nowa metoda genotypowania Klebsiella pneumonia .